Din släkt

Om du vill släktforska men saknar tid och kunskaper, så kan jag göra det åt dig

Tjänster

Jag utför släktforskningsuppdrag till en rimlig kostnad. All forskning utförs hemifrån på min fritid. Eftersom jag har ett arbete på dagtid, så har jag inga möjligheter att uppsöka arkiv för att forska.

För varje individ tar jag om möjligt fram följande uppgifter:

  • Tid och plats för födelse och dop

  • Bostadsort/er och yrke/n med angivande av tidsperioder

  • Tid och plats för äktenskap och skilsmässor

  • Tid och plats för eventuella barns födelse

  • Tid och plats för dödsfall samt dödsorsak

För varje uppgift anges källan.

Jag tar betalt per utredd individ, och det är du som bestämmer hur många individer jag ska utreda.

Den första individen utreder jag gratis som ett prov på vad som går att få fram. Sedan kostar varje individ 250 kr, som betalas i förskott. Utredningar utförs endast i Sverige och USA.

Utredningen presenteras på släktsajten Ancestry.com. Du väljer själv om uppgifterna ska vara offentliga eller privata.

För att kunna utföra uppdraget behöver jag födelsedata för den individ jag ska börja utrdningen med. 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.